Z żalem informujemy, że zmarła Mama kapłana Drogi Neokatechumenalnej Nikosa Skurasa, który głosił nam Słowo na Świętej Górze Polanowskiej i podczas Jubileuszu Mężczyzn.
Pogrzeb odbędzie się w najbliższą sobotę.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie.

Z żalem informujemy, że zmarła Mama Marcina – Erwina.
Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele w Jamnie o godzinie 11.00.
Pogrzeb na cmentarzu w Koszalinie.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie

Ważny komunikat!

W związku ze zdiagnozowaniem COVID 19 u o. Sebastiana, obecnego na ostatnim męskim spotkaniu prosimy by wszyscy, którzy mieli z Nim kontakt obserwowali swój stan i w razie wątpliwości skontaktowali się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną właściwą do miejsca zamieszkania.
Prosimy o modlitwę za zdrowie o. Sebastiana.