Zapraszamy na spotkanie w ostatni czwartek marca.

Naszym gościem będzie o. Mikołaj Lewczuk
proboszcz parafii Prawosławnej
pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Koszalinie
Temat spotkania: Czy prawosławny jest moim bratem

Czwartek 30 marca 2023, godzina 18.00
Pustelnia na Świętej Górze Polanowskiej

Zapraszamy na spotkanie w ostatni czwartek stycznia.

Zapraszamy na spotkanie z Leszkiem Podoleckim ze Świnoujścia.
Założycielem i prezesem fundacji „Instytut św. Brata Alberta”,
realizującemu od 22 lat autorski program resocjalizacyjny w zakładach karnych – ARKA

Czwartek 26 stycznia 2023, godzina 18.00
Pustelnia na Świętej Górze Polanowskiej
fotografia – facebook Ocaleni TVP